Project Funding Details


Title
An empirical ethics study to introduce next-generation DNA sequencing into cancer care in a responsible way.
Alt. Award Code
UU 2014-7469
Funding Organization
KWF Kankerbestrijding / Dutch Cancer Society
Budget Dates
2015-05-01 to 2018-05-01
Principal Investigator
Bredenoord, A.L.
Institution
University Medical Center Utrecht
Region
Europe & Central Asia
Location
Utrecht, NL

Collaborators

View People Map
This project funding has either no collaborators or the information is not available.

Technical Abstract

Background and Preliminary results
In the era of personalized cancer treatment the use of large scale genetic analyses of tumors is considered to be key for a better selection of patients for the appropriate therapy. With the rapid advancement of next-generation sequencing (NGS) technologies it is now possible to sequence whole genomes in a short period of time. Although a powerful diagnostic tool, , these tests at the same time generate large amounts of both solicited and unsolicited genetic (risk) information.
In the context of a consortium named the Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), now consisting of NKI-AvL, Erasmus MC and UMC Utrecht, we have taken tumor biopsies and blood samples and performed NGS of over 300 cancer patients in the past two years. By sequencing both tumor and germ-line DNA we encountered several unrelated DNA changes that warranted additional attention. These findings could have medical, psychological, financial and social consequences for patients and a considerable impact on their quality of life. Clearly, NGS raises many ethical and counseling challenges. Should genetic risk information generated by NGS be disclosed to patients and his/her family members (for example postmortem) and if so, what kind of information, and by whom?
We earlier developed a qualified disclosure policy for feedback in the context of large scale genetic testing. In line with our approach, there currently is an international emerging ethical consensus that return of at least some sets of genetic information should be offered to patients. Empirical studies are now necessary to investigate the intentions, needs and preferences of both curable and advanced staged cancer patients and to evaluate our proposed disclosure policy in the context of clinical oncology.

 ,

Overall aim and research questions
To develop an ethically sound roadmap to return genetic risk information to patients undergoing NGS within the context of personalized cancer treatment - based on patients&rsquo, own needs and preferences, including both curable and advanced staged patients with any type of cancer. This will result in a flow chart to optimally support clinicians and the starting point for a decision aid for patients who undergo NGS.


I. What are cancer patients&rsquo, intentions, needs and preferences toward receiving genetic (risk) information obtained by NGS and sharing this information with their family members?


II. Whether and to what extent are these results confirmed in a larger group of cancer patients and do differences exist between curable and advanced stage patients?


III. How ,should NGS be introduced into clinical oncology in an ethically sound way?


Study design: mixed methods


I. Qualitative study: semi-structured interviews (N=21)

To address our first research question, a group of patients (both curative and palliative patients with any cancer type) will be invited to participate in in-depth-interviews. The interviews are divided into inventory and evaluative interviews. The results of the interviews will be used to develop and pretest a questionnaire, based on the health related theory of planned behavior.


II. Quantitative study: structured questionnaire (N=700) ,

A quantitative study is performed in which we investigate by means of the developed questionnaire in NGS naive patients, whether the results of the qualitative study are confirmed in a larger group of cancer patients and whether there are differences in certain subgroups.


III. Ethical study

The empirical data obtained in part I and II will be used as input for an ethical analysis. We will focus on the blurring lines between: (1) diagnostics and screening, (2) research and clinical care, (3) individual and family.


Expected outcome

1. Our study will generate empirical data to optimally support and guide patients in making an informed choice to receive information generated by NGS.

2. Our study will generate empirical data to optimally support and guide health care professionals in returning information obtained by NGS to patients and eventually their family members.

3. Our study will result in the development of an ethically robust roadmap for future studies incorporating large scale DNA analyses, containing ethical guidelines for the introduction of NGS in clinical oncology, including an informed consent and disclosure policy for cancer patients undergoing NGS.

4. Our study will result in a flow chart for clinicians and the starting point for a decision aid for patients who undergo NGS.


Public Abstract

Een empirisch-ethische studie om &lsquo,next-generation DNA sequencing&rsquo, op een verantwoorde manier te introduceren in de oncologie.
Met de verbeterde technieken voor het aflezen van DNA (onze genetische code), ook wel Next Generation Sequencing (NGS) genoemd, kan in grote mate worden voorspeld hoe verschillende typen kanker zich zullen ontwikkelen en welke DNA-veranderingen de tumor veroorzaakt. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van kanker. Met de informatie waarom kanker is ontstaan en groeit kan namelijk het beste medicijn ingezet worden. Elke patië,nt kan hierdoor een behandelplan &lsquo,op maat&rsquo, aangeboden krijgen en blootstelling aan mogelijk onnodige bijwerkingen is niet meer aan de orde.
Op dit moment wordt NGS nog niet toegepast in de reguliere diagnostiek, maar de verwachting is dat dit binnen enkele jaren ingezet zal gaan worden voor bepaalde vormen van kanker. DNA-onderzoek is nu alleen nog beschikbaar voor mensen met uitgezaaide kanker. Een belangrijk aandachtspunt bij NGS is dat niet alleen informatie wordt verkregen over de ziekte waar onderzoek naar wordt gedaan, maar dat ook per toeval mutaties (genetische afwijkingen) gevonden kunnen worden: &lsquo,bijvangst&rsquo,. Deze mutaties kunnen wijzen op een verhoogd risico op bepaalde aandoeningen of ziektes in de familie, zoals bijvoorbeeld informatie over andere erfelijke vormen van kanker, maar ook neurologische of psychiatrische ziekten. Deze resultaten kunnen medische, psychologische, sociale en financiele consequenties hebben voor de patient en een aanzienlijke impact hebben op diens kwaliteit van leven. Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten ook relevant zijn voor directe familieleden.
Het is duidelijk dat met het toenemen van de mogelijkheden van genetische testen ook veel ethische en counseling uitdagingen moeten worden aangepakt. Eerder onderzoek laat zien dat er een opkomende ethische consensus is over het in ieder geval terugrapporteren van enkele sets informatie aan patienten. Op dit moment is er beperkte kennis over behoeften en voorkeuren van patienten ten aanzien van informatie en begeleiding bij de terugrapportage van onderzoeksresultaten voortkomend uit NGS. Verder empirisch onderzoek is daarom nodig om voorgenomen beleid te evalueren en de mening en voorkeuren van kankerpatienten te inventariseren. Ook behoeven enkele ethische vragen opheldering: wat zijn de morele verantwoordelijkheden van artsen en patienten ten opzichte van familieleden? Mag een zorgverlener familieleden waarschuwen, of is dit een onaanvaardbare inbreuk op het beroepsgeheim? Is er een verplichting om hernieuwd contact met patienten op te nemen als er nieuwe informatie aan het licht komt, en wat te doen na overlijden?
Doel van onze beoogde studie is de ontwikkeling van een ethisch verantwoord kader voor het terugrapporteren van informatie over een verhoogd risico op erfelijke aandoeningen aan patienten die in aanmerking komen voor NGS binnen de context van 'personalized cancer treatment'. Het voorgestelde beleid zal gebaseerd zijn op de behoeften en voorkeuren van patienten. De onderzoeksvraag zal beantwoord worden door middel van een combinatie van kwalitatief onderzoek (semi- gestructureerde interviews), kwantitatief onderzoek (een gestructureerde vragenlijst) en een ethische analyse.

Cancer Types

  • Not Site-Specific Cancer

Common Scientific Outline (CSO) Research Areas

  • 6.4 Cancer Control, Survivorship and Outcomes Research Cost Analyses and Health Care Delivery
  • 6.7 Cancer Control, Survivorship and Outcomes Research Ethics and Confidentiality in Cancer Research